بزرگداشت همایون شهنواز

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
آئین بزرگداشت همایون شهنواز شامگاه پنجشنبه در موزه سینما برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
بزرگداشت همایون شهنواز 1

بزرگداشت همایون شهنواز 1

بزرگداشت همایون شهنواز 2

بزرگداشت همایون شهنواز 2

بزرگداشت همایون شهنواز 3

بزرگداشت همایون شهنواز 3

بزرگداشت همایون شهنواز 4

بزرگداشت همایون شهنواز 4

بزرگداشت همایون شهنواز 5

بزرگداشت همایون شهنواز 5

بزرگداشت همایون شهنواز 6

بزرگداشت همایون شهنواز 6

بزرگداشت همایون شهنواز 7

بزرگداشت همایون شهنواز 7

بزرگداشت همایون شهنواز 8

بزرگداشت همایون شهنواز 8

بزرگداشت همایون شهنواز 9

بزرگداشت همایون شهنواز 9

بزرگداشت همایون شهنواز 10

بزرگداشت همایون شهنواز 10

بزرگداشت همایون شهنواز 11

بزرگداشت همایون شهنواز 11

بزرگداشت همایون شهنواز 12

بزرگداشت همایون شهنواز 12

بزرگداشت همایون شهنواز 13

بزرگداشت همایون شهنواز 13

بزرگداشت همایون شهنواز 14

بزرگداشت همایون شهنواز 14

بزرگداشت همایون شهنواز 15

بزرگداشت همایون شهنواز 15

بزرگداشت همایون شهنواز 16

بزرگداشت همایون شهنواز 16

بزرگداشت همایون شهنواز 17

بزرگداشت همایون شهنواز 17

بزرگداشت همایون شهنواز 18

بزرگداشت همایون شهنواز 18

بزرگداشت همایون شهنواز 19

بزرگداشت همایون شهنواز 19

بزرگداشت همایون شهنواز 20

بزرگداشت همایون شهنواز 20

بزرگداشت همایون شهنواز 21

بزرگداشت همایون شهنواز 21

بزرگداشت همایون شهنواز 22

بزرگداشت همایون شهنواز 22

بزرگداشت همایون شهنواز 23

بزرگداشت همایون شهنواز 23

بزرگداشت همایون شهنواز 24

بزرگداشت همایون شهنواز 24

بزرگداشت همایون شهنواز 25

بزرگداشت همایون شهنواز 25

بزرگداشت همایون شهنواز 26

بزرگداشت همایون شهنواز 26

بزرگداشت همایون شهنواز 27

بزرگداشت همایون شهنواز 27

بزرگداشت همایون شهنواز 28

بزرگداشت همایون شهنواز 28

بزرگداشت همایون شهنواز 29

بزرگداشت همایون شهنواز 29

بزرگداشت همایون شهنواز 30

بزرگداشت همایون شهنواز 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید