غرس نهال در بوستان بهاران

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
آئین غرس نهال همزمان با روز درختکاری صبح چهارشنبه در بوستان بهاران برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
غرس نهال در بوستان بهاران 1

غرس نهال در بوستان بهاران 1

غرس نهال در بوستان بهاران 2

غرس نهال در بوستان بهاران 2

غرس نهال در بوستان بهاران 3

غرس نهال در بوستان بهاران 3

غرس نهال در بوستان بهاران 4

غرس نهال در بوستان بهاران 4

غرس نهال در بوستان بهاران 5

غرس نهال در بوستان بهاران 5

غرس نهال در بوستان بهاران 6

غرس نهال در بوستان بهاران 6

غرس نهال در بوستان بهاران 7

غرس نهال در بوستان بهاران 7

غرس نهال در بوستان بهاران 8

غرس نهال در بوستان بهاران 8

غرس نهال در بوستان بهاران 9

غرس نهال در بوستان بهاران 9

غرس نهال در بوستان بهاران 10

غرس نهال در بوستان بهاران 10

غرس نهال در بوستان بهاران 11

غرس نهال در بوستان بهاران 11

غرس نهال در بوستان بهاران 12

غرس نهال در بوستان بهاران 12

غرس نهال در بوستان بهاران 13

غرس نهال در بوستان بهاران 13

غرس نهال در بوستان بهاران 14

غرس نهال در بوستان بهاران 14

غرس نهال در بوستان بهاران 15

غرس نهال در بوستان بهاران 15

غرس نهال در بوستان بهاران 16

غرس نهال در بوستان بهاران 16

غرس نهال در بوستان بهاران 17

غرس نهال در بوستان بهاران 17

غرس نهال در بوستان بهاران 18

غرس نهال در بوستان بهاران 18

غرس نهال در بوستان بهاران 19

غرس نهال در بوستان بهاران 19

غرس نهال در بوستان بهاران 20

غرس نهال در بوستان بهاران 20

غرس نهال در بوستان بهاران 21

غرس نهال در بوستان بهاران 21

غرس نهال در بوستان بهاران 22

غرس نهال در بوستان بهاران 22

غرس نهال در بوستان بهاران 23

غرس نهال در بوستان بهاران 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید