کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
طرح زیبا سازی نمای بیرونی خانه های بافت فرسوده شهرداری تهران منطقه ۹ در کوچه امیدی با کمپین (دوباره ببین) به استقبال نوروز رفت.
عکاس: شایان محرابی

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 34

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 33

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 32

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 31

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 30

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 29

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 28

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 27

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 26

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 25

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 24

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 23

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 22

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 21

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 19

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 18

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 17

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 16

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 15

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 14

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 13

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 12

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 11

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 10

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 9

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 8

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 7

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 6

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 5

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 4

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 3

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 2

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 1

کوچه امیدی رنگ نوروز گرفت 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید