۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران ظهر امروز سه شنبه با حضور پوریا سوری سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین الملل برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 1

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 1

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 2

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 2

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 3

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 3

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 4

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 4

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 5

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 5

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 6

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 6

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 7

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 7

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 8

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 8

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 9

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 9

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 10

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 10

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 11

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 11

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 12

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 12

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید