جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران ظهر امروز سه شنبه با حضور پوریا سوری سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین الملل برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 1

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 1

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 2

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 2

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 3

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 3

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 4

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 4

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 5

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 5

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 6

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 6

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 7

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 7

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 8

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 8

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 9

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 9

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 10

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 10

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 11

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 11

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 12

جلسه دورنگاه ارتباطات شهر تهران 12

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید