صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر به ریاست محسن هاشمی و با موضوع بررسی بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران روز دوشنبه برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 1

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 1

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 2

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 2

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 3

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 3

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 4

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 4

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 5

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 5

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 6

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 6

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 7

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 7

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 8

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 8

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 9

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 9

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 10

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 10

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 11

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 11

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 12

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 12

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 14

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 14

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 15

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 15

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 16

صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید