۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
نشست خبری سید نواب حسینی رئیس مرکز معاینه فنی تهران صبح دوشنبه با موضوع کنترل ایمنی خودرو قبل از سفرهای نوروزی در مرکز معاینه فنی نیایش برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 1

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 1

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 2

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 2

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 3

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 3

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 4

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 4

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 5

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 5

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 6

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 6

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 7

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 7

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 8

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 8

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 9

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 9

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 10

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 10

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 11

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 11

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 12

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 12

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 13

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 13

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید