۵ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر به ریاست محسن هاشمی و با موضوع بررسی بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران صبح یکشنبه برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 1

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 1

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 2

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 2

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 3

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 3

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 4

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 4

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 5

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 5

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 6

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 6

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 7

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 7

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 8

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 8

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 9

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 9

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 10

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 10

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 11

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 11

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 12

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 12

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 13

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 13

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 14

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 14

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 15

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 15

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 16

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 16

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 17

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 17

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 18

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 18

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 19

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 19

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 20

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 20

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 21

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 21

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 22

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 22

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 23

صد و بیست و هفتمین جلسه شورا شهر 23

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید