تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک

۹ اسفند ۱۳۹۷
روز شنبه یازدهم اسفندماه پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک با حضور پیروز حناچی شهردار تهران به بهره برداری خواهد رسید.آغاز عملیات اجرایی این پروژه در سال 1394 آغاز شد که پس از چندسال تعلل در مدیریت شهری جدید کمتر از یک سال آماده بازگشایی برای شهروندان می باشد.
امیر گلی پور
http://www.tehranpicture.ir/u/32x