مراسم جشن جهانی نوروز

تاریخ: ۹ اسفند ۱۳۹۷
مراسم جشن جهانی نوروز صبح امروز پنجشنبه با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و سفرای ١٢ کشور جهان در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
مراسم جشن جهانی نوروز 1

مراسم جشن جهانی نوروز 1

مراسم جشن جهانی نوروز 2

مراسم جشن جهانی نوروز 2

مراسم جشن جهانی نوروز 3

مراسم جشن جهانی نوروز 3

مراسم جشن جهانی نوروز 4

مراسم جشن جهانی نوروز 4

مراسم جشن جهانی نوروز 5

مراسم جشن جهانی نوروز 5

مراسم جشن جهانی نوروز 6

مراسم جشن جهانی نوروز 6

مراسم جشن جهانی نوروز 7

مراسم جشن جهانی نوروز 7

مراسم جشن جهانی نوروز 8

مراسم جشن جهانی نوروز 8

مراسم جشن جهانی نوروز 9

مراسم جشن جهانی نوروز 9

مراسم جشن جهانی نوروز 10

مراسم جشن جهانی نوروز 10

مراسم جشن جهانی نوروز 11

مراسم جشن جهانی نوروز 11

مراسم جشن جهانی نوروز 12

مراسم جشن جهانی نوروز 12

مراسم جشن جهانی نوروز 13

مراسم جشن جهانی نوروز 13

مراسم جشن جهانی نوروز 14

مراسم جشن جهانی نوروز 14

مراسم جشن جهانی نوروز 15

مراسم جشن جهانی نوروز 15

مراسم جشن جهانی نوروز 16

مراسم جشن جهانی نوروز 16

مراسم جشن جهانی نوروز 17

مراسم جشن جهانی نوروز 17

مراسم جشن جهانی نوروز 18

مراسم جشن جهانی نوروز 18

مراسم جشن جهانی نوروز 19

مراسم جشن جهانی نوروز 19

مراسم جشن جهانی نوروز 20

مراسم جشن جهانی نوروز 20

مراسم جشن جهانی نوروز 21

مراسم جشن جهانی نوروز 21

مراسم جشن جهانی نوروز 22

مراسم جشن جهانی نوروز 22

مراسم جشن جهانی نوروز 23

مراسم جشن جهانی نوروز 23

مراسم جشن جهانی نوروز 24

مراسم جشن جهانی نوروز 24

مراسم جشن جهانی نوروز 25

مراسم جشن جهانی نوروز 25

مراسم جشن جهانی نوروز 26

مراسم جشن جهانی نوروز 26

مراسم جشن جهانی نوروز 27

مراسم جشن جهانی نوروز 27

مراسم جشن جهانی نوروز 28

مراسم جشن جهانی نوروز 28

مراسم جشن جهانی نوروز 29

مراسم جشن جهانی نوروز 29

مراسم جشن جهانی نوروز 30

مراسم جشن جهانی نوروز 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید