اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار

تاریخ: ۹ اسفند ۱۳۹۷
کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار صبح چهارشنبه با حضور بیش از هزار کودک کار در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 1

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 1

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 2

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 2

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 3

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 3

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 4

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 4

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 5

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 5

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 6

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 6

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 7

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 7

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 8

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 8

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 9

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 9

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 10

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 10

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 11

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 11

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 12

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 12

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 13

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 13

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 14

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 14

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 15

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 15

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 16

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ويژه کودکان کار 16

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 17

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 17

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 18

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 18

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 19

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 19

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 20

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 20

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 21

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 21

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 22

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 22

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 23

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 23

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 24

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 24

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 25

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 25

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 26

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 26

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 27

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 27

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 28

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید