۲۱ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار

تاریخ: ۹ اسفند ۱۳۹۷
کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار صبح چهارشنبه با حضور بیش از هزار کودک کار در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 1

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 1

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 2

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 2

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 3

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 3

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 4

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 4

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 5

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 5

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 6

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 6

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 7

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 7

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 8

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 8

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 9

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 9

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 10

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 10

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 11

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 11

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 12

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 12

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 13

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 13

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 14

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 14

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 15

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 15

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 16

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 16

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 17

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 17

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 18

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 18

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 19

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 19

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 20

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 20

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 21

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 21

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 22

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 22

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 23

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 23

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 24

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 24

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 25

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 25

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 26

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 26

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 27

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 27

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 28

اجرای کنسرت فرزاد فرزین ویژه کودکان کار 28

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید