اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری

تاریخ: ۶ اسفند ۱۳۹۷
اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری صبح امروز دوشنبه در سالن همایش هتل المپیک با حضور مسئولان شهری برگزار شد.
عکاس: مازن هواشم

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 1

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 2

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 3

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 4

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 5

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 6

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 7

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 8

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 9

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 10

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 11

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 12

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 13

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 14

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 15

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 16

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 17

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 18

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 19

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 20

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 21

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 22

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 23

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 24

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 25

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 26

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 27

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 28

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 29

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 30

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 31

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 32

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 33

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 34

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 35

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 36

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 37

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 38

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 39

اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری 40

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید