مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی

تاریخ: ۵ اسفند ۱۳۹۷
مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی عصر امروز یکشنبه در مسجد نور با حضور پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 1

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 1

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 2

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 2

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 3

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 3

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 4

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 4

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 5

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 5

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 6

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 6

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 7

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 7

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 8

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 8

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 9

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 9

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 10

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 10

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 11

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 11

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 12

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 12

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 13

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 13

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 14

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 14

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 15

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 15

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 16

مراسم ختم همشیره ابراهیم امینی 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید