زیر تیغ آفتاب

تاریخ: ۴ اسفند ۱۳۹۷
در واپسین روزهای زمستان در حالی که باید شاهد بارش برف و باران باشیم، روزهای نسبتا گرم و آفتابی را سپری می کنیم.
عکاس: محمد محسنی فر
زیر تیغ آفتاب 1

زیر تیغ آفتاب 1

زیر تیغ آفتاب 2

زیر تیغ آفتاب 2

زیر تیغ آفتاب 3

زیر تیغ آفتاب 3

زیر تیغ آفتاب 4

زیر تیغ آفتاب 4

زیر تیغ آفتاب 5

زیر تیغ آفتاب 5

زیر تیغ آفتاب 6

زیر تیغ آفتاب 6

زیر تیغ آفتاب 7

زیر تیغ آفتاب 7

زیر تیغ آفتاب 8

زیر تیغ آفتاب 8

زیر تیغ آفتاب 9

زیر تیغ آفتاب 9

زیر تیغ آفتاب 10

زیر تیغ آفتاب 10

زیر تیغ آفتاب 11

زیر تیغ آفتاب 11

زیر تیغ آفتاب 12

زیر تیغ آفتاب 12

زیر تیغ آفتاب 13

زیر تیغ آفتاب 13

زیر تیغ آفتاب 14

زیر تیغ آفتاب 14

زیر تیغ آفتاب 15

زیر تیغ آفتاب 15

زیر تیغ آفتاب 16

زیر تیغ آفتاب 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید