خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT

تاریخ: ۴ اسفند ۱۳۹۷
یکی از خدمات موثر برای شهروندان تهرانی در حمل و نقل عمومی استفاده از خطوط اتوبوس تندرو (BRT) است، که با هزینه پایین خود در 10 خط مجزا، به جابجایی شهروندان در شهر تهران کمک می کند و تردد در شهر تهران را سرعت می بخشد.یکی از اصلی‌ ترین ویژگی‌های این سامانه اختصاص یک خط ویژه به آن است، که فارغ از ترافیک شهری بتواند با سرعت بالا مسافران را جابجا کند.
عکاس: مازن هواشم
خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 1

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 1

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 2

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 2

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 3

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 3

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 4

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 4

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 5

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 5

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 6

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 6

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 7

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 7

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 8

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 8

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 9

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 9

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 10

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 10

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 11

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 11

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 12

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 12

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 13

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 13

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 14

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 14

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 15

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 15

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 16

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 16

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 17

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 17

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 18

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 18

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 19

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید