تهران گردی احمد مسجدجامعی

تاریخ: ۴ اسفند ۱۳۹۷
مسجدجامعی صبح جمعه به محله امیریه در خیابان ولیعصر(عج) و منطقه 11 شهرداری تهران رفت. وی از باغ امیریه، قدیمی ترین آرایشگاه مردانه امیریه، اولین مدرسه اسلامی دخترانه امیریه، قنادی های قدیمی امیریه، باشگاه قدیمی پولاد امیریه و هنرستان موسیقی پسران تهران بازدید کرد. مسجد جامعی همچنین در طرح احیای درختان خیابان ولیعصر شرکت کرد.
عکاس: محمد محسنی فر
تهران گردی احمد مسجدجامعی 1

تهران گردی احمد مسجدجامعی 1

تهران گردی احمد مسجدجامعی 2

تهران گردی احمد مسجدجامعی 2

تهران گردی احمد مسجدجامعی 3

تهران گردی احمد مسجدجامعی 3

تهران گردی احمد مسجدجامعی 4

تهران گردی احمد مسجدجامعی 4

تهران گردی احمد مسجدجامعی 5

تهران گردی احمد مسجدجامعی 5

تهران گردی احمد مسجدجامعی 6

تهران گردی احمد مسجدجامعی 6

تهران گردی احمد مسجدجامعی 7

تهران گردی احمد مسجدجامعی 7

تهران گردی احمد مسجدجامعی 8

تهران گردی احمد مسجدجامعی 8

تهران گردی احمد مسجدجامعی 9

تهران گردی احمد مسجدجامعی 9

تهران گردی احمد مسجدجامعی 10

تهران گردی احمد مسجدجامعی 10

تهران گردی احمد مسجدجامعی 11

تهران گردی احمد مسجدجامعی 11

تهران گردی احمد مسجدجامعی 12

تهران گردی احمد مسجدجامعی 12

تهران گردی احمد مسجدجامعی 13

تهران گردی احمد مسجدجامعی 13

تهران گردی احمد مسجدجامعی 14

تهران گردی احمد مسجدجامعی 14

تهران گردی احمد مسجدجامعی 15

تهران گردی احمد مسجدجامعی 15

تهران گردی احمد مسجدجامعی 16

تهران گردی احمد مسجدجامعی 16

تهران گردی احمد مسجدجامعی 17

تهران گردی احمد مسجدجامعی 17

تهران گردی احمد مسجدجامعی 18

تهران گردی احمد مسجدجامعی 18

تهران گردی احمد مسجدجامعی 19

تهران گردی احمد مسجدجامعی 19

تهران گردی احمد مسجدجامعی 20

تهران گردی احمد مسجدجامعی 20

تهران گردی احمد مسجدجامعی 21

تهران گردی احمد مسجدجامعی 21

تهران گردی احمد مسجدجامعی 22

تهران گردی احمد مسجدجامعی 22

تهران گردی احمد مسجدجامعی 23

تهران گردی احمد مسجدجامعی 23

تهران گردی احمد مسجدجامعی 24

تهران گردی احمد مسجدجامعی 24

تهران گردی احمد مسجدجامعی 25

تهران گردی احمد مسجدجامعی 25

تهران گردی احمد مسجدجامعی 26

تهران گردی احمد مسجدجامعی 26

تهران گردی احمد مسجدجامعی 27

تهران گردی احمد مسجدجامعی 27

تهران گردی احمد مسجدجامعی 28

تهران گردی احمد مسجدجامعی 28

تهران گردی احمد مسجدجامعی 29

تهران گردی احمد مسجدجامعی 29

تهران گردی احمد مسجدجامعی 30

تهران گردی احمد مسجدجامعی 30

تهران گردی احمد مسجدجامعی 31

تهران گردی احمد مسجدجامعی 31

تهران گردی احمد مسجدجامعی 32

تهران گردی احمد مسجدجامعی 32

تهران گردی احمد مسجدجامعی 33

تهران گردی احمد مسجدجامعی 33

تهران گردی احمد مسجدجامعی 34

تهران گردی احمد مسجدجامعی 34

تهران گردی احمد مسجدجامعی 35

تهران گردی احمد مسجدجامعی 35

تهران گردی احمد مسجدجامعی 36

تهران گردی احمد مسجدجامعی 36

تهران گردی احمد مسجدجامعی 37

تهران گردی احمد مسجدجامعی 37

تهران گردی احمد مسجدجامعی 38

تهران گردی احمد مسجدجامعی 38

تهران گردی احمد مسجدجامعی 39

تهران گردی احمد مسجدجامعی 39

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید