همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
همایش تهران پایتخت تغییر دیابت با حضور زینب نصیری مدیر کل سلامت شهرداری صبح امروز دوشنبه در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد
عکاس: محمد محسنی فر
همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 1

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 1

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 2

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 2

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 3

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 3

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 4

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 4

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 5

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 5

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 6

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 6

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 7

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 7

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 8

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 8

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 9

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 9

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 10

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 10

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 11

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 11

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 12

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 12

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 13

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 13

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 14

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 14

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 15

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 15

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 16

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 16

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 17

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 17

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 18

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 18

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 19

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 19

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 20

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 20

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 21

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 21

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 22

همایش تهران,پایتخت تغییر دیابت 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید