موزه مارکوف

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
خستین زندان تهران قدیم، در زمان ریاست سوئدی‌ها بر شهربانی (بلدیه) در ساختمان اداره کل تشکیلات نظمیه در جنوب غربی میدان توپخانه قرار داشت. این زندان کوچک مرکب از سه اتاق معروف به حبس نمره یک و چندین اتاق و زیرزمین برای زندانیان عمومی بود. زندان قصر 192 اتاق برای محبوسان داشت که 96 اتاق آن پنج نفری و مابقی یک نفری بودند. علاوه بر آن در قسمت مریض‌خانه شش اتاق شش نفری و شش اتاق یک نفری برای زندانیان مریض ساخته شده بود. زندان قصر گنجایش 800 نفر محبوس را داشت.
عکاس: مازن هواشم
موزه مارکوف 1

موزه مارکوف 1

موزه مارکوف 2

موزه مارکوف 2

موزه مارکوف 3

موزه مارکوف 3

موزه مارکوف 4

موزه مارکوف 4

موزه مارکوف 5

موزه مارکوف 5

موزه مارکوف 6

موزه مارکوف 6

موزه مارکوف 7

موزه مارکوف 7

موزه مارکوف 8

موزه مارکوف 8

موزه مارکوف 9

موزه مارکوف 9

موزه مارکوف 10

موزه مارکوف 10

موزه مارکوف 11

موزه مارکوف 11

موزه مارکوف 12

موزه مارکوف 12

موزه مارکوف 13

موزه مارکوف 13

موزه مارکوف 14

موزه مارکوف 14

موزه مارکوف 15

موزه مارکوف 15

موزه مارکوف 16

موزه مارکوف 16

موزه مارکوف 17

موزه مارکوف 17

موزه مارکوف 18

موزه مارکوف 18

موزه مارکوف 19

موزه مارکوف 19

موزه مارکوف 20

موزه مارکوف 20

موزه مارکوف 21

موزه مارکوف 21

موزه مارکوف 22

موزه مارکوف 22

موزه مارکوف 23

موزه مارکوف 23

موزه مارکوف 24

موزه مارکوف 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید