جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
آئین جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان صبح شنبه در مرکز آنشنشانی تهران برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 1

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 2

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 3

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 4

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 5

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 6

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 7

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 8

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 9

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 10

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 11

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 12

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 13

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 14

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 15

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 16

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 17

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 18

جشن رونمایی و اهدای احکام حامیان ایمنی به دانش آموزان 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید