۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

زورخانه باغ موزه قصر

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
زورخانه باغ موزه قصر زورخانه باغ موزه قصر یکی از زورخانه های تازه ساخت شهر تهران به شمار می رود که در دل زندان تاریخی مارکوف ساخته شده است. ایده ساخت زورخانه در دل زندان قدیم و باغ موزه امروزی، ایده جالبی بود که از سوی شهرداری تهران اجرایی شده است.
عکاس: مازن هواشم
زورخانه قصر 1

زورخانه قصر 1

زورخانه قصر 2

زورخانه قصر 2

زورخانه قصر 3

زورخانه قصر 3

زورخانه قصر 4

زورخانه قصر 4

زورخانه قصر 5

زورخانه قصر 5

زورخانه قصر 6

زورخانه قصر 6

زورخانه قصر 7

زورخانه قصر 7

زورخانه قصر 8

زورخانه قصر 8

زورخانه قصر 9

زورخانه قصر 9

زورخانه قصر 10

زورخانه قصر 10

زورخانه قصر 11

زورخانه قصر 11

زورخانه قصر 12

زورخانه قصر 12

زورخانه قصر 13

زورخانه قصر 13

زورخانه قصر 14

زورخانه قصر 14

زورخانه قصر 15

زورخانه قصر 15

زورخانه قصر 16

زورخانه قصر 16

زورخانه قصر 17

زورخانه قصر 17

زورخانه قصر 18

زورخانه قصر 18

زورخانه قصر 19

زورخانه قصر 19

زورخانه قصر 20

زورخانه قصر 20

زورخانه قصر 21

زورخانه قصر 21

زورخانه قصر 22

زورخانه قصر 22

زورخانه قصر 23

زورخانه قصر 23

زورخانه قصر 24

زورخانه قصر 24

زورخانه قصر 25

زورخانه قصر 25

زورخانه قصر 26

زورخانه قصر 26

زورخانه قصر 27

زورخانه قصر 27

زورخانه قصر 28

زورخانه قصر 28

زورخانه قصر 29

زورخانه قصر 29

زورخانه قصر 30

زورخانه قصر 30

زورخانه قصر 31

زورخانه قصر 31

زورخانه قصر 32

زورخانه قصر 32

زورخانه قصر 33

زورخانه قصر 33

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید