دیدار شهردار تهران با آیت الله العظمی بیات زنجانی

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
دیدار شهردار تهران با آیت الله العظمی بیات زنجانی
عکاس: وحید شیخی

دیدار شهردار تهران با آیت الله العظمی بیات زنجانی 12

دیدار شهردار تهران با آیت الله العظمی بیات زنجانی 11

دیدار شهردار تهران با آیت الله العظمی بیات زنجانی 10

دیدار شهردار تهران با آیت الله العظمی بیات زنجانی 9

دیدار شهردار تهران با آیت الله العظمی بیات زنجانی 7

دیدار شهردار تهران با آیت الله العظمی بیات زنجانی 6

دیدار شهردار تهران با آیت الله العظمی بیات زنجانی 5

دیدار شهردار تهران با آیت الله العظمی بیات زنجانی 4

دیدار شهردار تهران با آیت الله العظمی بیات زنجانی 3

دیدار شهردار تهران با آیت الله العظمی بیات زنجانی 2

دیدار شهردار تهران با آیت الله العظمی بیات زنجانی 1

دیدار شهردار تهران با آیت الله العظمی بیات زنجانی 8

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید