یادواره شهدای مدافع حرم منطقه ۱۴

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
یادواره شهدای مدافع حرم منطقه ۱۴ شامگاه پنجشنبه در مسجد علی ابن الحسین با حضور محسن هاشمی برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
یادواره شهدای مدافع حرم 1

یادواره شهدای مدافع حرم 1

یادواره شهدای مدافع حرم 2

یادواره شهدای مدافع حرم 2

یادواره شهدای مدافع حرم 3

یادواره شهدای مدافع حرم 3

یادواره شهدای مدافع حرم 4

یادواره شهدای مدافع حرم 4

یادواره شهدای مدافع حرم 5

یادواره شهدای مدافع حرم 5

یادواره شهدای مدافع حرم 6

یادواره شهدای مدافع حرم 6

یادواره شهدای مدافع حرم 7

یادواره شهدای مدافع حرم 7

یادواره شهدای مدافع حرم 8

یادواره شهدای مدافع حرم 8

یادواره شهدای مدافع حرم 9

یادواره شهدای مدافع حرم 9

یادواره شهدای مدافع حرم 10

یادواره شهدای مدافع حرم 10

یادواره شهدای مدافع حرم 11

یادواره شهدای مدافع حرم 11

یادواره شهدای مدافع حرم 12

یادواره شهدای مدافع حرم 12

یادواره شهدای مدافع حرم 13

یادواره شهدای مدافع حرم 13

یادواره شهدای مدافع حرم 14

یادواره شهدای مدافع حرم 14

یادواره شهدای مدافع حرم 15

یادواره شهدای مدافع حرم 15

یادواره شهدای مدافع حرم 16

یادواره شهدای مدافع حرم 16

یادواره شهدای مدافع حرم 17

یادواره شهدای مدافع حرم 17

یادواره شهدای مدافع حرم 18

یادواره شهدای مدافع حرم 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید