۲۹ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
پیروز حناچی شهردار تهران عصر سه شنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ به همراه علی‌اصغر مونسان، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به کوچه «لولاگر» واقع در خیابان نوفل‌لوشاتو رفت و از پروژه های بازآفرینی شهری در منطقه ١١ بهره برداری کرد.
عکاس: شایان محرابی
بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 1

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 1

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 2

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 2

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 3

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 3

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 4

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 4

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 5

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 5

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 6

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 6

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 7

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 7

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 8

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 8

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 9

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 9

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 10

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 10

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 11

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 11

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 12

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 12

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 13

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 13

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 15

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 15

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 16

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 16

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 17

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 17

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 19

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 19

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 22

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 22

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 23

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 23

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 24

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 24

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 25

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 25

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 26

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 26

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 27

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 27

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 28

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 28

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 29

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 29

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 30

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 30

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 31

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 31

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 32

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 32

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 33

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 33

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 34

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 34

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 35

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 35

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 36

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 36

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 37

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 37

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 38

بهره برداری از پروژه بازآفرینی شهری «کوچه لولاگر» با حضور شهردار تهران 38

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید