رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری

۲۳ بهمن ۱۳۹۷
امروز یکصدمین مجمع کلانشهرها به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد. پس از این نشست شهرداران کلانشهرها به همراه پیروز حناچی شهردار تهران سوار بر دوچرخه راهی میدان مشق شدند و پس از بازدید از این مکان و سردر باغ ملی، برای دیدار با معاون اول رئیس جمهور تا پاستور رکاب زدند. امروز در دوازدهمین سه‌شنبه بدون خودرو، ۱۴ شهردار کلانشهرهای ایران حناچی را همراهی کردند.
احسان رأفتی داریان
http://www.tehranpicture.ir/u/2xe