یکصدمین نشست مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران

۲۳ بهمن ۱۳۹۷
یکصدمین نشست مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و شهرداران کلان‌شهرهای ایران به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد.
احسان رأفتی داریان
http://www.tehranpicture.ir/u/6it