دربند، قطب شمال گردشگری تهران

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
دربَند، یکی از محله‌های تهران، پایتخت ایران و از دهکده‌های قدیمی شمیران و در شمال باغ سعدآباد است. محله دربند از مناطق خنک و گردشگری تهران است. بر پایه نظرسنجی‌های انجام شده دربند نخستین گزینهٔ شهروندان تهرانی برای پذیرایی از میهمان خارجی و شهرستانی است و پس از آن فشم، لواسان، درکه و فرحزاد قرار دارند.
عکاس: مازن هواشم

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 1

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 2

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 3

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 4

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 5

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 6

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 7

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 8

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 9

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 10

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 11

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 12

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 13

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 14

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 15

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 16

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 17

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 18

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 19

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 20

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 21

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 22

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 23

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 24

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 25

دربند، قطب شمال گردشگری تهران 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید