آتش سوزی در ساختمان سینوهه

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
آتش سوزی در یکی از واحد های ساختمان اداری تجاری سینوهه واقع در خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به جمهوری توسط نیروهای آتش نشانی اطفاء شد.
عکاس: شایان محرابی

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 1

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 2

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 3

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 4

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 5

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 6

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 7

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 8

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 9

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 10

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 11

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 12

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 13

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 14

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 15

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 16

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 17

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 18

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 19

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 20

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 21

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 22

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 23

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 24

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 25

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 26

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 27

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 28

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 29

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 30

آتش سوزی در ساختمان سینوهه 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید