دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
دسته بسیجیان شهرداری تهران صبح امروز چهارشنبه به مناسبت ایام فاطمیه از میدان امام خمینی تا محل ساختمان شهرداری به عزاداری پرداخت.
عکاس: محمد محسنی فر
دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 1

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 1

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 2

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 2

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 3

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 3

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 4

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 4

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 5

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 5

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 6

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 6

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 7

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 7

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 8

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 8

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 9

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 9

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 10

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 10

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 11

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 11

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 12

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 12

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 13

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 13

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 14

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 14

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 15

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 15

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 16

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 16

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 17

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 17

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 18

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 18

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 19

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 19

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 20

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 20

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 21

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 21

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 22

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 22

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 23

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 23

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 24

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 24

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 25

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 25

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 26

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 26

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 27

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 27

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 28

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 28

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 29

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 29

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 30

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 30

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 31

دسته عزاداران فاطمی شهرداری تهران 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید