نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
نمایشگاه عکس"رنج ها و گنج ها" با موضوع مرور برخی از وقایع انقلاب اسلامی ایران، از سلسله نمایشگاه های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه در حوزه هنری افتتاح شد.
عکاس: محمد محسنی فر
نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 1

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 1

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 2

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 2

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 3

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 3

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 4

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 4

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 5

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 5

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 6

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 6

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 7

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 7

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 8

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 8

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 9

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 9

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 10

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 10

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 11

نمایشگاه عکس رنج ها و گنج ها 11

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید