یک شب با شهردار شب تهران

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
پوریا سوری سرپرست مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران، شب چهارشنبه 10 بهمن ماه شهردار شب تهران بود.
عکاس: شایان محرابی

یک شب با شهردار شب تهران 42

یک شب با شهردار شب تهران 41

یک شب با شهردار شب تهران 40

یک شب با شهردار شب تهران 39

یک شب با شهردار شب تهران 37

یک شب با شهردار شب تهران 36

یک شب با شهردار شب تهران 35

یک شب با شهردار شب تهران 34

یک شب با شهردار شب تهران 33

یک شب با شهردار شب تهران 32

یک شب با شهردار شب تهران 31

یک شب با شهردار شب تهران 30

یک شب با شهردار شب تهران 29

یک شب با شهردار شب تهران 28

یک شب با شهردار شب تهران 27

یک شب با شهردار شب تهران 26

یک شب با شهردار شب تهران 25

یک شب با شهردار شب تهران 24

یک شب با شهردار شب تهران 23

یک شب با شهردار شب تهران 22

یک شب با شهردار شب تهران 21

یک شب با شهردار شب تهران 20

یک شب با شهردار شب تهران 19

یک شب با شهردار شب تهران 18

یک شب با شهردار شب تهران 17

یک شب با شهردار شب تهران 16

یک شب با شهردار شب تهران 15

یک شب با شهردار شب تهران 14

یک شب با شهردار شب تهران 13

یک شب با شهردار شب تهران 12

یک شب با شهردار شب تهران 11

یک شب با شهردار شب تهران 10

یک شب با شهردار شب تهران 9

یک شب با شهردار شب تهران 8

یک شب با شهردار شب تهران 7

یک شب با شهردار شب تهران 6

یک شب با شهردار شب تهران 5

یک شب با شهردار شب تهران 4

یک شب با شهردار شب تهران 3

یک شب با شهردار شب تهران 2

یک شب با شهردار شب تهران 1

یک شب با شهردار شب تهران 38

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید