افتتاح بوستان الزهرا (س)

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بوستان الزهرا (س) صبح امروز چهارشنبه با حضور زهرا صدراعظم نوری عضو شورای شهر افتتاح شد.
عکاس: محمد محسنی فر
افتتاح بوستان الزهرا (س) 1

افتتاح بوستان الزهرا (س) 1

افتتاح بوستان الزهرا (س) 2

افتتاح بوستان الزهرا (س) 2

افتتاح بوستان الزهرا (س) 3

افتتاح بوستان الزهرا (س) 3

افتتاح بوستان الزهرا (س) 4

افتتاح بوستان الزهرا (س) 4

افتتاح بوستان الزهرا (س) 5

افتتاح بوستان الزهرا (س) 5

افتتاح بوستان الزهرا (س) 6

افتتاح بوستان الزهرا (س) 6

افتتاح بوستان الزهرا (س) 7

افتتاح بوستان الزهرا (س) 7

افتتاح بوستان الزهرا (س) 8

افتتاح بوستان الزهرا (س) 8

افتتاح بوستان الزهرا (س) 9

افتتاح بوستان الزهرا (س) 9

افتتاح بوستان الزهرا (س) 10

افتتاح بوستان الزهرا (س) 10

افتتاح بوستان الزهرا (س) 11

افتتاح بوستان الزهرا (س) 11

افتتاح بوستان الزهرا (س) 12

افتتاح بوستان الزهرا (س) 12

افتتاح بوستان الزهرا (س) 13

افتتاح بوستان الزهرا (س) 13

افتتاح بوستان الزهرا (س) 14

افتتاح بوستان الزهرا (س) 14

افتتاح بوستان الزهرا (س) 15

افتتاح بوستان الزهرا (س) 15

افتتاح بوستان الزهرا (س) 16

افتتاح بوستان الزهرا (س) 16

افتتاح بوستان الزهرا (س) 17

افتتاح بوستان الزهرا (س) 17

افتتاح بوستان الزهرا (س) 18

افتتاح بوستان الزهرا (س) 18

افتتاح بوستان الزهرا (س) 19

افتتاح بوستان الزهرا (س) 19

افتتاح بوستان الزهرا (س) 20

افتتاح بوستان الزهرا (س) 20

افتتاح بوستان الزهرا (س) 21

افتتاح بوستان الزهرا (س) 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید