مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری

تاریخ: ۷ بهمن ۱۳۹۷
صبح امروز یکشنبه 7 بهمن ماه مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری به صورت پایلوت برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 24

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 23

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 22

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 21

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 20

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 19

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 18

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 17

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 16

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 15

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 14

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 13

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 12

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 11

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 10

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 9

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 8

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 7

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 6

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 5

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 4

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 3

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 1

مانور سراسری زلزله در مدرسه دخترانه شهید باکری 2

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید