آستان مقدس امامزاده صالح(ع)

تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۷
امامزاده صالح نام زیارتگاهی در شهرستان شمیرانات تجریش است. آن‌گونه که از کتیبه بالای سردر صحن برمی‌آید و بر اساس کتب بحرالانساب و کنز الانساب، از پسران امام موسی کاظم(ع) و برادر امام رضا(ع)است. بنای امامزاده از سال ۱۳۵۱ در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته و به شماره ۹۰۹ ثبت گردیده‌است. تعداد زائران این امامزاده در حدود ۳۰ هزار تن در روز برآورد شده‌است
عکاس: مازن هواشم
آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 1

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 1

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 2

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 2

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 3

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 3

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 4

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 4

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 5

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 5

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 6

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 6

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 7

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 7

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 8

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 8

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 9

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 9

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 10

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 10

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 11

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 11

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 12

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 12

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 13

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 13

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 14

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 14

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 15

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 15

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 16

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 16

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 17

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 17

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 18

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 18

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 19

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 19

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 21

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 21

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 22

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 22

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 23

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 23

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 24

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 24

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 26

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 26

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 27

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 27

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 28

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 28

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 29

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 29

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 30

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 30

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 31

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 31

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 32

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 32

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 33

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 33

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 34

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 34

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 35

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 35

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 36

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 36

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 37

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 37

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 38

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 38

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 39

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 39

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 40

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 40

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 41

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 41

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 42

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 42

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 43

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 43

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 44

آستان مقدس امامزاده صالح(ع) 44

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید