چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی

تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۷
چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی صبح چهارشنبه در پایگاه ویژه مدیریت بحران منطقه ۵ برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 19

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 18

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 16

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 15

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 14

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 13

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 12

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 11

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 10

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 9

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 8

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 7

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 6

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 5

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 4

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 3

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 2

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 1

چهارمین دوره مسابقات خانه های دوام و ایمنی 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید