مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی

تاریخ: ۱ بهمن ۱۳۹۷
مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی عصر امروز دوشنبه در مسجد امام صادق (ع) برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر

مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی 1

مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی 2

مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی 3

مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی 4

مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی 5

مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی 6

مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی 7

مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی 8

مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی 9

مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی 10

مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی 11

مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی 12

مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی 13

مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی 14

مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی 15

مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی 16

مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی 17

مراسم ترحیم شهید آتشنشان احسان جامعی 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید