دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷
خانواده‌های شهدای آتش‌نشان ساختمان پلاسکو و مردم یکشنبه ۳۰ دی با حضور در محل این واقعه، یاد جانباختگان را گرامی داشتند.
عکاس: شایان محرابی

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 1

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 2

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 3

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 4

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 5

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 6

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 7

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 8

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 9

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 10

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 11

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 12

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 13

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 14

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 15

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 16

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 17

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 18

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 19

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 20

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 21

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 22

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 23

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 24

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 25

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 26

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 27

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 28

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 29

دومین سالگرد شهدای پلاسکو در محل این واقعه 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید