تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۷
مراسم تشییع پیکر آتش نشان شهید سید احسان جامعی با حضور شهردار و رئیس شورای شهر تهران برگزار شد.این آنش نشان شهید در حین عملیات اطفاء حریق در یک کارخانه جان خود را از دست داد.
عکاس: وحید شیخی

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 1

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 2

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 3

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 4

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 5

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 6

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 7

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 8

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 9

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 10

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 11

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 12

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 13

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 14

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 15

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 16

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 17

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 18

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 19

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 20

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 21

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 22

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 23

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 24

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 25

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 26

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 27

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 28

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 29

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 30

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 31

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 32

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 33

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 34

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 35

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 36

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 37

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 38

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 39

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 40

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 41

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 42

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 43

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 44

تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی 45

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید