هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۷
هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق عصر امروز دوشنبه 24 دی ماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 1

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 2

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 3

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 4

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 5

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 6

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 7

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 8

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 9

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 10

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 11

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 12

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 13

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 14

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 15

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 16

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 17

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 18

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 19

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 20

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 21

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 22

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 23

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 24

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 25

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 26

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 27

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 28

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 29

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 30

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 31

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 32

هجدهمین جلسه شورای معاونان،مشاورین و شهرداران مناطق 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید