دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷
دیدار سفیر نروژ با پیروز حناچی شهردار تهران ظهر امروز دوشنبه انجام شد.
عکاس: محمد محسنی فر
دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 1

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 1

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 2

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 2

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 3

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 3

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 4

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 4

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 5

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 5

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 6

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 6

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 7

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 7

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 8

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 8

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 9

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 9

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 10

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 10

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 11

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 11

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 12

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 12

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 13

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 13

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 14

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 14

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 15

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 15

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 16

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 16

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 17

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 17

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 18

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 18

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 19

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 19

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 20

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 20

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 21

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 21

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 22

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 22

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 23

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 23

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 24

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 24

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 25

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 25

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 26

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 26

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 27

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 27

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 28

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 28

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 29

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 29

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 30

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 30

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 31

دیدار سفیر نروژ با شهردار تهران 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید