رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷
مراسم رونمایی از ناوگان جدید موتورسیکلت های مجهز به سیستم انژکتوری فروشگاه مجازی شهروند عصر سه شنبه با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 1

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 1

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 2

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 2

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 3

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 3

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 4

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 4

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 5

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 5

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 6

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 6

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 7

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 7

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 8

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 8

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 9

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 9

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 10

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 10

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 11

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 11

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 12

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 12

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 13

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 13

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 14

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 14

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 15

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 15

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 16

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 16

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 17

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 17

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 18

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 18

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 19

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 19

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 20

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 20

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 21

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 21

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 22

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 22

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 23

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 23

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 24

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 24

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 25

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 25

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 26

رونمایی از ناوگان جدید فروشگاه مجازی شهروند 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید