دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷
محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران ظهر امروز سه شنبه با پیروز حناچی شهردار تهران دیدار کرد.
عکاس: محمد محسنی فر
دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 1

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 1

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 2

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 2

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 3

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 3

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 4

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 4

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 5

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 5

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 6

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 6

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 7

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 7

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 8

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 8

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 9

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 9

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 10

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 10

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 11

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 11

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 12

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 12

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 13

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 13

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 14

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 14

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 15

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 15

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 16

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 16

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 17

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید