۱۶ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷
محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران ظهر امروز سه شنبه با پیروز حناچی شهردار تهران دیدار کرد.
عکاس: محمد محسنی فر
دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 1

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 1

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 2

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 2

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 3

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 3

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 4

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 4

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 5

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 5

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 6

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 6

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 7

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 7

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 8

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 8

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 9

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 9

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 10

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 10

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 11

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 11

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 12

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 12

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 13

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 13

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 14

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 14

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 15

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 15

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 16

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 16

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 17

دیدار رئیس دانشگاه تهران با شهردار تهران 17

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید