نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم

۲۸ آذر ۱۳۹۷
نشست خبری دکتر چوبینه مدیر عامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران صبح امروز در بوستان گفت وگو برگزار شد.
محمد محسنی فر
http://www.tehranpicture.ir/u/3dj