نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
نشست خبری دکتر چوبینه مدیر عامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران صبح امروز در بوستان گفت وگو برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 1

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 1

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 2

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 2

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 3

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 3

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 4

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 4

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 5

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 5

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 6

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 6

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 7

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 7

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 8

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 8

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 9

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 9

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 10

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 10

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 11

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 11

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 12

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 12

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 13

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 13

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 14

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 14

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 15

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 15

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 16

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 16

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 17

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 17

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 18

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهر سالم 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید