امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
مراسم امضا تفاهم نامه آموزشی میان سازمان بسیج شهرداری و سازمان آتش نشانی با حضور دکتر حناچی صبح امروز سه شنبه در سازمان آشتنشانی و خدمات ایمنی برگزار شد
عکاس: محمد محسنی فر

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 1

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 2

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 3

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 4

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 5

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 6

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 7

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 8

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 9

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 10

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 11

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 12

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 13

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 14

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 15

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 16

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 17

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 18

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 19

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 20

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 21

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 22

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 23

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 24

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 25

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 26

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 27

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 28

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 29

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 30

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 31

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 32

امضا تفاهم نامه میان سازمان های بسیج و آتش نشانی شهرداری تهران 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید