صد و هشتمین جلسه شورای شهر

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
صد و هشتمین جلسه شورای شهر با ریاست محسن هاشمی صبح امروز سه شنبه برگزار شد
عکاس: محمد محسنی فر
صد و هشتمین جلسه شورای شهر 1

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 1

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 2

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 2

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 3

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 3

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 4

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 4

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 5

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 5

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 6

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 6

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 7

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 7

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 8

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 8

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 9

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 9

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 10

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 10

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 11

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 11

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 12

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 12

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 13

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 13

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 14

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 14

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 15

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 15

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 16

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 16

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 17

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 17

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 18

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 18

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 19

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 19

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 20

صد و هشتمین جلسه شورای شهر 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید