پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بوستان جوانمردان ایران در مرز مناطق 5 و 22 در بزرگراه شهید همت واقع شده است ، با وجود مسیر دچرخه سواری ، آلاچیق ، بزرگرترین زمین روباز اسکیت و وسایل بازی کودکان در تمام فصول مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.
عکاس: امیر گلی پور

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 40

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 39

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 38

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 37

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 36

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 35

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 34

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 33

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 32

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 31

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 30

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 29

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 28

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 27

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 26

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 25

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 24

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 23

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 22

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 21

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 20

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 19

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 18

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 17

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 16

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 15

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 14

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 13

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 12

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 11

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 10

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 9

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 8

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 7

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 6

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 5

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 3

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 2

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 1

پاییز رنگارنگ بوستان جوانمردان ایران 4

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید