صد و هفتمین جلسه شورای شهر

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
صد و هفتمین جلسه شورای شهر صبح امروز به ریاست محسن هاشمی برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
صد و هفتمین جلسه شورای شهر 1

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 1

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 2

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 2

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 3

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 3

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 4

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 4

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 5

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 5

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 6

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 6

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 7

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 7

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 8

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 8

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 9

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 9

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 10

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 10

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 11

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 11

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 12

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 12

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 13

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 13

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 14

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 14

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 15

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 15

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 16

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 16

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 17

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 17

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 18

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 18

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 19

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 19

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 20

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 20

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 21

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 21

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 22

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 22

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 23

صد و هفتمین جلسه شورای شهر 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید