آیین نکوداشت دکتر محمدرضا واعظ مهدوی با حضور پیروز حناچی شهردار تهران

۱۹ آذر ۱۳۹۷
آیین نکوداشت دکتر محمدرضا واعظ مهدوی با حضور پیروز حناچی شهردار تهران در سالن ایوان شمس برگزار شد.
احسان رأفتی
http://www.tehranpicture.ir/u/4ou