نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
نشست هماهنگی اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران با حضور معاونین شهردار تهران و سردار مهماندار رئیس راهور تهران بزرگ صبح امروز سه شنبه در ساختمان شهرداری برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 1

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 1

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 2

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 2

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 3

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 3

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 4

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 4

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 5

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 5

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 6

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 6

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 7

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 7

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 8

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 8

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 9

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 9

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 10

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 10

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 11

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 11

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 12

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 12

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 13

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 13

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 14

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 14

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 15

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 15

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 16

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 16

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 17

نشست هماهنگی اقدامات اجرایی در زمان بارش برف و باران 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید