مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۷
مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران اعضای شورای اسلامی شهر تهران، معاونین و مدیران ارشد شهرداری تهران دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ در برج میلاد برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 1

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 1

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 2

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 2

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 3

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 3

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 4

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 4

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 5

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 5

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 6

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 6

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 7

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 7

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 8

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 8

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 9

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 9

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 10

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 10

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 11

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 11

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 12

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 12

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 13

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 13

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 14

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 14

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 15

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 15

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 16

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 16

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 17

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 17

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 18

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 18

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 19

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 19

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 20

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 20

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 21

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 21

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 22

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 22

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 23

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 23

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 24

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 24

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 25

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 25

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 26

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 26

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 27

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 27

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 28

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 28

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 29

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 29

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 30

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 30

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 31

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 31

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 32

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 32

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 33

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 33

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 34

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 34

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 35

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 35

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 36

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 36

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 37

مراسم ازدواج زوج های معلول با حضور شهردار تهران 37

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید