مانور تخلیه اضطراری

تاریخ: ۷ آذر ۱۳۹۷
مانور بزرگ تخلیه اضطراری ساکنین منطقه ۵ شامگاه چهارشنبه برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر

مانور تخلیه اضطراری 19

مانور تخلیه اضطراری 18

مانور تخلیه اضطراری 17

مانور تخلیه اضطراری 15

مانور تخلیه اضطراری 14

مانور تخلیه اضطراری 13

مانور تخلیه اضطراری 12

مانور تخلیه اضطراری 11

مانور تخلیه اضطراری 10

مانور تخلیه اضطراری 9

مانور تخلیه اضطراری 8

مانور تخلیه اضطراری 7

مانور تخلیه اضطراری 6

مانور تخلیه اضطراری 5

مانور تخلیه اضطراری 4

مانور تخلیه اضطراری 3

مانور تخلیه اضطراری 2

مانور تخلیه اضطراری 1

مانور تخلیه اضطراری 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید