۶ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر

تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نمایشگاه "تهروگراف" مجموعه عکس های سیدمجید حسینی از شهر تهران است که عصر امروز با حضور دکتر شوشتری رئیس دفتر شهردار تهران، دکتر شهرام گیل آبادی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و دکتر علیزاده مدیرعامل سازمان زیباسازی در نگارستان شهر واقع درضلع جنوب بوستان گفتگو افتتاح شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 1

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 1

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 2

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 2

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 3

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 3

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 4

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 4

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 5

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 5

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 6

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 6

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 7

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 7

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 8

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 8

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 9

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 9

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 10

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 10

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 11

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 11

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 12

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 12

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 13

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 13

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 14

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 14

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 15

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 15

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 16

نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر 16

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید